Pazaryolu Belediyesi

İmar-Ruhsat İşlemleri

İmar-Ruhsat İşlemleri

İmar-Ruhsat İşlemleri

İmar-Ruhsat İşlemleri

 

 
UMUMA AÇIK EĞLENCE VE İSTİRAHAT YERLERİ RUHSATLARI
Başvuruda İstenen Belgeler;
 
Başvuru Formu
1- Kimlik Fotokopisi,
2- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
3- 4 Adet Fotoğraf,
4- Kira Kontratı Fotokopisi,
5- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
6- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü
7- İkametgâh
8- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
9- İtfaiye Raporu,
10-İmar yazısı
11- Sağlık raporu
12- Adli sicil belgesi (Savcılıktan)
13- Sosyal güvenlik belgesi
14- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 
2.VE 3. SINIF GSM RUHSATLARI

Başvuruda İstenen Belgeler;
 
Başvuru Formu 
1- Kimlik Fotokopisi, İkametgâh
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4- 2 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu,
12- İmar yazısı
13- ÇED Raporu (Fabrikalar İçin)
14- İş akım şeması ve vaziyet planı
 
SIHHİ İŞYERLERİ AÇILIŞ RUHSATI
Başvuruda İstenen Belgeler;
 
Başvuru Formu 
1- Kimlik Fotokopisi, İkametgâh
2- ÇTV Kaydı
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
4- 2 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi, Satış Eleman belgesi
6- Kira Kontratı
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Tapu Fotokopisi
10- İtfaiye Raporu,
11- İmar yazısı
 
TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI
Başvuruda İstenen Belgeler;
 
1-Harç Makbuzu           
2-İşyeri Açılış Ruhsatı
  
CANLI MÜZİK YAYINI İZİN BELGESİ
Başvuruda İstenen Belgeler;
 
1- İşyerinin Açılış Ruhsatı          
2- Ses Ölçüm Raporu
3- Taahhütname
 
MESUL MÜDÜR BELGESİ
Başvuruda İstenen Belgeler;

1- İşyeri Ruhsatı           
2- Kimlik Fotokopisi
3- Adli Sicil Belgesi
4-Vukuatlı Nüfus Kaydı
 
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ DAMGA HİZMETLERİ
Başvuruda İstenen Belgeler;

1- Beyanname  
2- Ödeme Makbuzu
 
 
İMAR PLANI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ
 
-İmar Planı ile İlgili Parsel Sahiplerinin Değişiklik Talepleri:
1) Dilekçe
2) Tapu
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Plan tadilatının yapıldığı parsele ait imar-inşaat şeklini gösterir imar durumu (son  1 sene içinde alınmış olması gerekiyor)
5) Plan tadilatının etkilediği diğer parsel maliklerinin noter tasdikli muvafakat nameleri
6) Gerekli kurum görüşleri
7) Plan tadilatı gerekçeli rapor
8) Plan tadilatı örneği (Teklif plan)
 
-İmar Planına Askı Süresinde İtiraz
 
İmar planının onaylandığı tarihten itibaren ilgili, 30 gün içerisinde itiraz edebilir.
Bu konuda yapılacak işlemler;
1) Tapu ve çap (Tapu Müdürlüğü’nden)
2) Gerekli itiraz raporu ve dilekçe örneği
3) Varsa plan teklifi
 
-İmar Durumu Tanzimi
Bu konuda yapılacak işlemler;
1) Dilekçe
2) Tapu fotokopisi
3) Röperli kroki
 
-Yapı Ruhsatı İşlemleri
A-Yeni Yapı Ruhsatı;
1) Başvuru dilekçesi
2) Mal sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
3) Mal sahibi adres ve telefon
4) İnşaat yeri açık adresi
5) Numarataj
6) Tapu senedi
7) İmar durumu
8) Röperli kroki
9) Harç Bedeli
10) Plankote
11) İstikamet rölevesi
12) Mimari proje (4 nüsha)
13) Betonarme proje (4 nüsha)
14) Statik Hesaplar (4 nüsha)
15) Elektrik projesi (4 nüsha)
16) Telefon projesi (4 nüsha)
17) Sıhhi Tesisat Projesi (4 nüsha)
18) Kalorifer Projesi (4 nüsha)
19) Isı Yalıtım Projesi (4 nüsha)
20) Zemin Etüd Raporu
21) Yapı denetim izin belgesi
22) Yapı bilgi formu
23) Yapı denetim hizmet sözleşmesi
24) Yapı denetim taahhütnamesi
25) Yapı denetim hizmet sözleşmesi 1. taksit
26) Denetçi ve Yrd. Kont. Müh. İkametleri
27) Müteahhit-mal sahibi sözleşmesi
28) Müteahhit vergi levhası
29) Müteahhit ticaret sicil tasdiknamesi
30) Müteahhit noter taahhütnamesi
31) Mimarlar odası durum belgesi
32) İnşaat Mühendisleri Odası durum belgesi
33) Elektrik Mühendisleri Odası durum belgesi
34) Makine Mühendisleri Odası durum belgesi
 
B-Tadilat Ruhsatı
1) Dilekçe
2) Evveliyat dosyası
3) Mimari proje (4 nüsha)
4) Statik hesap (tadilatla yapının statiğini değiştirecekse)
5) Zemin etüdü
 
C-Temdit Ruhsatı
a-5 yıllık ruhsat süresi dolmayan inşaatlarda;
1) Dilekçe
2) Evveliyat dosyası
 
b-5 yıllık ruhsat süresi dolan inşaatlarda;
1) Dilekçe
2) Bina işlenmesi
3) Evveliyat dosyası
4) Zemin etüdü
5) Beton basınç deneyleri
6) 98 deprem yönetmeliğine göre statik tahkik
 
-Yapı Kullanma İzin Belgesi
1) Dilekçe
2) Teknik rapor
3) Kat irtifakı tapusu
4) Ruhsat fotokopisi
 
-Harita ve İstimlak İşlemleri
 
İfraz-Tevhid:
1) Dilekçe
2) İmar durumu (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden)
3) Değişiklik tasarımı folyesi
4) Tapu
5) Çap (Tapu Müdürlüğü’nden)
 
Belediye Hisseli Arsaların Satış İşlemi:
1) Dilekçe
2) Tapu fotokopisi
 
İskan İşlemleri
1) Dilekçe
2) Tapu fotokopisi

Bina yerinde kontrol edilip projelerine uygunluğu onaylandıktan sonra aşağıdaki kurumlardan ilişik kesilebilmesi için gerekli yazılar hazırlanır.
 
1) Vergi dairesi
2) Sosyal sigortalar kurumu
3) Belediye Gelir Müdürlüğü Emlak Bürosu
4) Sivil Savunma Müdürlüğü (eğer binada sığınak varsa)

Hizmet Rehberi
64x64

Telefon Rehberi

Devamı...
64x64

Nikah İşlemleri

Devamı...
64x64

İmar-Ruhsat İşlemleri

Devamı...
64x64

Cenaze İşlemleri

Devamı...
64x64

Emlak Vergi İşlemleri

Devamı...

Başkanımız

Foto Galeri

  • SAYIN SEKMEN İLÇEMİZDE...
  • İLÇEMİZDE ELEKTRİK HATLARI ARTIK YERALTINDA?.
  • BABA OCAĞINDA İFTAR....
  • SAĞLIKLI DÜŞÜN, BESLEN, YAŞA

Duyurular

Videolar

Site İstatistikleri

Çevrimiçi Ziyaretçi : 1
Bugün : 1
Bu Ay : 1
Bu Yıl : 1
Toplam : 1
Kayıt/Güncelleme: : 1 / 24.03.2018
Tasarım-Yazılım: Medya İnternet